Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində AZYAŞLI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.


1. sif. Yaşı az olan, kiçik. Azyaşlı uşaq. – Fəhləliyə gedən azyaşlı uşaqlara xozeyinləri heç bir zaman istirahət günü verməzdilər. H.Sarabski.
2. is. Kiçik uşaq (oğlan, ya qız). Azyaşlılara məxsus oyunca
← AZYARPAQ

sif. bot. Yarpaqları az və ya seyrək olan.

BA →

nida. 1. Heyrət və təəccüb bildirir, yaxud birdən bir şey yada düşdükdə deyilir.