Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində BAB sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ ər. ] köhn.
1. Bir kitab mətninin bölündüyü hissələrindən hər biri (çox vaxt hər bab bir neçə fəslə bölünür).
Gülüstani-səri-kuyin kitabın bab-bab, ey gül; Xəttireyhan ilə cədvəl çəkib, gülzarə yazmışlar. Füzuli.

2. tənt. Qapı, girəcək; böyük qapı.
Məktəb nə demək? Ümmətə bir babi-səadət. M.Hadi.

3. Yerlik halında:
…babda (…babında) köhn. – …barədə, …xüsusunda, …cəhətdən.
Gəl Nəbatinin sidqi-kizbini; Sən bu babdə eylə imtahan. Nəbati.
Vəzir, indi görərsən ki, sənin xanın da bu babda xüləfalardan və Sultan Mahmud Qəznəvidən əskik deyil. M.F.Axundzadə.

← BAB₃

bax babi. [Seyidsədulla:] Siz bab və bəhailik aləmi barəsində uzun və uzadı mütaliə etməlisiniz. M.S

BAB₂ →

is. [fars.] Tay, cur, bərabər. Məxmərin abı gərək; Yar yarın babı gərək. (Bayatı). …Məndən əfzəldi qüvvədə qəssab; Qızını ver ona, odur sənə bab