Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində BAB sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax babi. [Seyidsədulla:] Siz bab və bəhailik aləmi barəsində uzun və uzadı mütaliə etməlisiniz. M.S.Ordubadi.
← BAB₂

is. [fars.] Tay, cur, bərabər. Məxmərin abı gərək; Yar yarın babı gərək.

BABA →

is. 1. Atanın, ya ananın atası; nəvəsi olan kişi.