Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində BABACAN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Babaya, yaxud qoca kişiyə mehribanlıqla müraciət. Babacan, bir az oturub dincinizi alın.
// Ataya müraciət.
Kişi ağlar gözilə qıldı fəğan; Söylədi oğlu: – Ağlama, babacan! M.Ə.Sabir.

← BABA

is. 1. Atanın, ya ananın atası; nəvəsi olan kişi. 2. Bəzi yerlərdə ataya deyilir. 3. Yaşlı və hörmətli kişi, yaxud yaşlı kişiyə hörmətlə müraciət

BABADANQALMA →

sif. 1. İrs, miras. Babadanqalma ev. 2. məc. Çox köhnə, qədim, vaxtı keçmiş. Babadanqalma üsullarla işləmək olmaz