Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində BABAL sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax vəbal. Dərin bir dəryadır şair xəyalı; Götürdüm boynuma şəri, babalı. R.Rza.
← BABADANQALMA

sif. 1. İrs, miras. Babadanqalma ev. 2. məc.

BABALIQ →

is. 1. Ögey baba. 2. Babanın nəvələri üzərindəki haqqı.