Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində BABAL sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax vəbal.
Dərin bir dəryadır şair xəyalı; Götürdüm boynuma şəri, babalı. R.Rza.

← BABADANQALMA

sif. 1. İrs, miras. Babadanqalma ev. 2. məc. Çox köhnə, qədim, vaxtı keçmiş. Babadanqalma üsullarla işləmək olmaz

BABALIQ →

is. 1. Ögey baba. 2. Babanın nəvələri üzərindəki haqqı. // Baba ilə nəvəsi arasındakı qan qohumluğu