Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində BABASİL sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ər.] tib. Düzbağırsağın aşağı hissəsindəki qan damarlarının şişməsi nəticəsində tez-tez qanayan düyünlərin əmələ gəlməsindən ibarət xəstəlik. Babasil, düzbağırsaq venalarında qan durğunluğundan irəli gəlir.
← BABALIQ

is. 1. Ögey baba. 2. Babanın nəvələri üzərindəki haqqı.

BABASİLLİ →

sif. Babasil xəstəliyi olan.