Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində BABASİL sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ ər. ] tib. Düzbağırsağın aşağı hissəsindəki qan damarlarının şişməsi nəticəsində tez-tez qanayan düyünlərin əmələ gəlməsindən ibarət xəstəlik. Babasil, düzbağırsaq venalarında qan durğunluğundan irəli gəlir.
← BABALIQ

is. 1. Ögey baba. 2. Babanın nəvələri üzərindəki haqqı. // Baba ilə nəvəsi arasındakı qan qohumluğu

BABASİLLİ →

sif. Babasil xəstəliyi olan