is. [yun.]
1. arxit.
1. Sütun başlığının dördbucaqlı şəklində olan yuxarı hissəsi.
2. Qədim yunanların və romalıların hesab lövhəsi.
← ABAJURLU

sif. Abajuru olan, üstü abajurla örtülü. Abajurlu lampa.

ABALI →

is. köhn. Aba geymiş, əynində aba ola