Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ABAK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ yun. ]
1. arxit.
1. Sütun başlığının dördbucaqlı şəklində olan yuxarı hissəsi.
2. Qədim yunanların və romalıların hesab lövhəsi.
← ABAJURLU

sif. Abajuru olan, üstü abajurla örtülü. Abajurlu lampa. – [Qadın] sonra qolumdan tutub çəhrayı abajurlu elektrik çırağının altında durmuş ağ örtüklü

ABALI →

is. köhn. Aba geymiş, əynində aba olan