Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində BABATLAŞDIRILMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

“Babatlaşdırılmaq”- dan f.is.
← BABATCA

zərf bax babat.

BABATLAŞDIRILMAQ →

məch. Babat hala salınmaq, bir qədər yaxşılaşdırılmaq.