Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində BABATLAŞDIRILMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

məch. Babat hala salınmaq, bir qədər yaxşılaşdırılmaq.
← BABATLAŞDIRILMA

“Babatlaşdırılmaq”- dan f.is.

BABATLAŞDIRMA →

“Babatlaşdırmaq”- dan f.is.