Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində BABATLAŞDIRMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

“Babatlaşdırmaq”- dan f.is.
← BABATLAŞDIRILMAQ

məch. Babat hala salınmaq, bir qədər yaxşılaşdırılmaq.

BABATLAŞDIRMAQ →

f. Bir qədər yaxşılaşdırmaq.