Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində BABATLAŞDIRMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.