f.
1. Babat olmaq, bir qədər yaxşılaşmaq, bir qədər düzəlmək. [Alo:] Bircə bu ala öküzə bir tay tapsaydıq, .. işimiz onda bir ala-qolay babatlaşardı. S.Rəhimov.
2. Yaxşılaşmaq, sağalmaq, aynımaq. Xəstə iki gündür ki, babatlaşıbdır.
← BABATLAŞMA

“Babatlaşmaq”dan f.is.

BABATLIQ →

is. Babat şeyin halı.