Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində BABAY sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Uşaq dilində: qoca, saqqallı kişi (adətən balaca uşaqları qorxutmaq üçün söylənir).
← BABATLIQ

is. Babat şeyin halı.

BABAYİ-ƏMİR →

is. [xüs. is.-dən] Çoxbilmiş, söz altında qalmayan adam.