Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində BABAYİ-ƏMİR sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [xüs. is.-dən] Çoxbilmiş, söz altında qalmayan adam.
← BABAY

is. Uşaq dilində: qoca, saqqallı kişi (adətən balaca uşaqları qorxutmaq üçün söylənir).

BABƏKİLƏR →

cəm [xüs. is.-dən] tar. XI əsrdə Babəkin başçılığı ilə ərəb istilaçılarına qarşı mübarizə aparmış Babək tərəfdarları.