Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində BABƏKİLƏR sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

cəm [xüs. is.-dən] tar. XI əsrdə Babəkin başçılığı ilə ərəb istilaçılarına qarşı mübarizə aparmış Babək tərəfdarları.
← BABAYİ-ƏMİR

is. [xüs. is.-dən] Çoxbilmiş, söz altında qalmayan adam.

BABƏT₁ →

[fars.] b a x babat.