Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində BABƏT sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[fars.] b a x babat.
← BABƏKİLƏR

cəm [xüs. is.-dən] tar. XI əsrdə Babəkin başçılığı ilə ərəb istilaçılarına qarşı mübarizə aparmış Babək tərəfdarları.

BABƏT₂ →

[fars.] köhn. 1. Təhər, hal, vəziyyət, keyfiyyət.