BABİLİK, BABILIQ

is. [xüs. is.-dən]
1. Babi məzhəbi; XIX əsrin ortalarında İranda “Bab” təxəllüslü Mirzə Əli Məhəmməd adlı bir şəxs tərəfindən təsis edilmiş dini təriqət. // Babi məzhəbinə mənsubiyyət.
2. məc. Dinsizlik, kafirlik mənasında.