BABİZM

bax babilik.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

BABİZM сущ. бабизм (религиозное учение мусульманской секты бабидов, созданной Бабом в 40-х годах XIX в. в Иране) ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan