Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində BABLAŞMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.