L

Azərbaycan əlifbasının on səkkizinci hərfi. B a x el.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

L Восемнадцатая буква азербайджанского алфавита ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

L – восемнадцатая буква азербайджанского алфавита, обозначающая переднеязычный, сонорный, плавный согласный звук [l] ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan