[yun.]
1. Qədim Yunanıstanda və Misirdə: çıxılması çətin, dolanbac və dolaşıq yolları olan böyük bina, tikili.
2. anat. Qulağın spiral, dəhliz və yarımdairəvi kanallardan ibarət hissəsi.
3. məc. Dolaşıqlıq, qarışıqlıq, dolanbaclıq. [Sərdarlı:] ..Labirintin sirri tapılmışdır. Q.İlkin. // Başa düşülməsi, anlaşılması çətin olan qarışıq iş haqqında.
← L

Azərbaycan əlifbasının on səkkizinci hərfi. B a x el.

LABORÁNT →

[lat. laborans – işləyən] 1. Laboratoriyada çalışan elmi və ya texniki işçi.