is. Laborant vəzifəsi, işi. Laborantlıq etmək.
← LABORÁNT

[lat. laborans – işləyən] 1. Laboratoriyada çalışan elmi və ya texniki işçi.

LABORATÓRİYA →

[lat. laboratorium – işləmək] 1. Elmi və ya texniki təcrübələr, tədqiqat üçün xüsusi təchiz olunmuş bina, otaq; belə təcrübə, tədqiqat aparılan müəssisə.