LABORATÓRİYA

[lat. laboratorium – işləmək]
1. Elmi və ya texniki təcrübələr, tədqiqat üçün xüsusi təchiz olunmuş bina, otaq; belə təcrübə, tədqiqat aparılan müəssisə. Kimya laboratoriyası. Fizika laboratoriyası. – Laboratoriyadan Firuzənin səsi eşidildi. C.Cabbarlı. Surxay bəzən qızı kimya laboratoriyasında yalqız tapırdı. İ.Əfəndiyev.
2. məc. Yaradıcılıq işi ilə məşğul olan sənətkarın fəaliyyət sahəsi. Yazıçının yaradıcılıq laboratoriyası.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

LABORATORİYA I сущ. лаборатория: 1. специально оборудованное помещение для научных и технических опытов, исследований, а также учреждение, где занимаются такими опытами. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan