[lat. laboratorium – işləmək]
1. Elmi və ya texniki təcrübələr, tədqiqat üçün xüsusi təchiz olunmuş bina, otaq; belə təcrübə, tədqiqat aparılan müəssisə. Kimya laboratoriyası. Fizika laboratoriyası. – Laboratoriyadan Firuzənin səsi eşidildi. C.Cabbarlı. Surxay bəzən qızı kimya laboratoriyasında yalqız tapırdı. İ.Əfəndiyev.
2. məc. Yaradıcılıq işi ilə məşğul olan sənətkarın fəaliyyət sahəsi. Yazıçının yaradıcılıq laboratoriyası.
← LABORANTLIQ

is. Laborant vəzifəsi, işi. Laborantlıq etmək.

LABÜD →

zərf [ər.] 1. Yerinə yetirilməsi, icrası vacib olan, zəruri olan; mütləq.