LABÜD

zərf [ər.]
1. Yerinə yetirilməsi, icrası vacib olan, zəruri olan; mütləq. ..Bayramda həlviyyat xonçası üstə bir əlbisəlik ipək parça labüd gedəcəkdir. R.Əfəndiyev. // Mütləq olmalı olan, qaçılmaz, qarşısıalınmaz, zəruri. _Labüd olmaq – vacib olmaq, zəruri olmaq. [Mürtəce ünsürlər] xalqın və məmləkətin tərəqqisi üçün labüd olan bu məsələlərin həllini tələb edən hər kəsi .. töhmətləndirirlər. M.İbrahimov.
2. Məcbur, çarəsiz, əlacsız, naçar, istəristəməz, məcburiyyət qarşısında. [Şah Abbas:] Ona binaən labüddəm ki, talaqınızı verib cümlənizi azad edim ki, hər kəsə meyliniz olsa, ona ixtiyar edəsiniz. M.F.Axundzadə. Sabira, torpağa saldı sayə rəna dilbərim; Gər mələk olsam da, labüd səcdeyi-xak eylərəm. M.Ə.Sabir. _ Labüd qalmaq – zəruriyyət qarşısında məcbur olmaq, əlacsız qalmaq, çarəsiz qalmaq. Mən labüd qaldım, [hamballara] deyim ki, bir surətdə ki, bunlar bizə qulaq asmırlar, bizə bunların xidməti heç lazım deyil. C.Məmmədquluzadə. Pul çox, amma xərc eləməyə yer tapmayırıq, labüd qalıb, pullarımızı xarici vilayətlərdə xərc eləyirik. Ə.Haqverdiyev.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

LABÜD 1. неизбежный, неминуемый, непременный; 2. неизбежно, неминуемо, вынужденно; ətraflı

Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

LABÜD mütləq; məcburən, hökmən. Laçın şahinlər sinfindən alıcı quş; hünərli, cəsarətli; q.t.qəbilələrindən biri. ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

LABÜD прил. 1. неизбежный, неминуемый, неотвратимый, непредотвратимый (о смерти, гибели, конце и т. ətraflı

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

LABÜD zəruri — vacib — lazımlı — olumlu ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan