Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində LABÜDLÜK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Heç bir şeylə qarşısı alına bilməmə; qaçılmazlıq, önüalınmazlıq, zərurilik. Hadisənin labüdlüyü.
← LABÜDDƏN

zərf [ər.] 1. Hökmən, məcburən, mütləq. [Ağası bəy Vaqifə:] Əgər Məmməd bəy … mane ola bilməzsə … labüddən vuruşma olacaqdır

LACİVƏRD →

is. [fars.] Tünd-mavi rəngli qiymətli daş. // Bu daşın rəngi – tünd-mavi rəng. Lacivərd boşqab. – Lacivərd göylərin ətəklərini; Sarmış altun saçaqlı b