Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində LACİVƏRD sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. [ fars. ] Tünd-mavi rəngli qiymətli daş.
// Bu daşın rəngi – tünd-mavi rəng. Lacivərd boşqab.
– Lacivərd göylərin ətəklərini; Sarmış altun saçaqlı bir pərdə. R.Rza.
Gündoğan tərəf utancaq bir qız yanağı kimi qızarır, incə buludlar mor, pənbə, lacivərd rənglərə boyanır. M.Rzaquluzadə.

← LABÜDLÜK

is. Heç bir şeylə qarşısı alına bilməmə; qaçılmazlıq, önüalınmazlıq, zərurilik. Hadisənin labüdlüyü

LACİVƏRDİ →

sif. [fars.] Tünd-mavi rəngli, lacivərd rəngində; göy. Lacivərdi kasa. Lacivərdi səma. – Qələmkar süfrənin üstünə lacivərdi saxsı boşqablarda … yemişl