Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində LACİVƏRDİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. [fars.] Tünd-mavi rəngli, lacivərd rəngində; göy. Lacivərdi kasa. Lacivərdi səma. – Qələmkar süfrənin üstünə lacivərdi saxsı boşqablarda .. yemişlər qoyulmuşdu. Çəmənzəminli. Bu gün dərya açıqdı; Göy üzü lacivərdi. M.Rahim.
← LACİVƏRD

is. [fars.] Tünd-mavi rəngli qiymətli daş.

LACİVƏRDLİK →

is. Lacivərd rəngində olma; tünd-mavilik, göylük.