Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində LACİVƏRDİ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. [ fars. ] Tünd-mavi rəngli, lacivərd rəngində; göy. Lacivərdi kasa. Lacivərdi səma.
– Qələmkar süfrənin üstünə lacivərdi saxsı boşqablarda … yemişlər qoyulmuşdu. Çəmənzəminli.
Bu gün dərya açıqdı; Göy üzü lacivərdi. M.Rahim.

← LACİVƏRD

is. [fars.] Tünd-mavi rəngli qiymətli daş. // Bu daşın rəngi – tünd-mavi rəng. Lacivərd boşqab. – Lacivərd göylərin ətəklərini; Sarmış altun saçaqlı b

LACİVƏRDLİK →

is. Lacivərd rəngində olma; tünd-mavilik, göylük