is. Lacivərd rəngində olma; tünd-mavilik, göylük.
← LACİVƏRDİ

sif. [fars.] Tünd-mavi rəngli, lacivərd rəngində; göy.

LAÇIN →

is. 1. Keçmişdə quş ovlamaq üçün saxlanılan şahin cinsindən yırtıcı, alıcı quş.