Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində LAFET sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[fr.]
1. Top altlığı, top qundağı.
2. Traktor və başqa nəqliyyatın dalına qoşulan yük arabası. Pambığın daşınması üçün 4 yük avtomobili və 3 lafet ayrılmışdı. – Yusif .. aldığı alafı traktor lafetlərinə doldurub daşıtdırırdı. B.Bayramov.
← LAF

is. [fars.] Mükalimə, söhbət, danışıq, söz.

LAFETLİ →

sif. Lafeti olan, lafet qoşulan. Lafetli traktor.