Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

LAFETLİ

sif. Lafeti olan, lafet qoşulan. Lafetli traktor.
← LAFÉT

[fr.] 1. Top altlığı, top qundağı. 2. Traktor və başqa nəqliyyatın dalına qoşulan yük arabası.

LAĞ →

is. [fars.] Rişxənd, istehza, ələ salma, masqara.

Həmin söz digər lüğətlərdə: