is. məh. İtə xörək verilən qab.
← LAĞ

is. [fars.] Rişxənd, istehza, ələ salma, masqara.

LAĞBAZ →

[fars.] b a x lağçı. LAĞBAZLIQbax lağçılıq.