Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

LAĞCILLIQ

bax lağçılıq.
← LAĞCIL

bax lağçı. Lağcıl adam.

LAĞÇI →

is. Rişxəndçi, istehzaçı, adam ələ salan, lağ etməyi sevən adam.

Həmin söz digər lüğətlərdə: