Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

LAĞÇI

is. Rişxəndçi, istehzaçı, adam ələ salan, lağ etməyi sevən adam.
← LAĞCILLIQ

bax lağçılıq.

LAĞÇILIQ →

is. Adam ələ salma, lağ etməyi sevmə; rişxəndçilik.

Həmin söz digər lüğətlərdə: