is. Adam ələ salma, lağ etməyi sevmə; rişxəndçilik.
← LAĞÇI

is. Rişxəndçi, istehzaçı, adam ələ salan, lağ etməyi sevən adam.

LAĞIM →

is. 1. Yeraltı yol, yer altında qazılmış üstüörtülü xəndək.