Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində LAĞIM sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is.
1. Yeraltı yol, yer altında qazılmış üstüörtülü xəndək.
Ağaclar dibində hava topları, hər tərəfdə gözətçi dəstələr qoyulduğunu, əyri lağımlar qazıldığını görüb getmədi. Mir Cəlal.

□ Lağım atmaq (açmaq, vurmaq) – yer altından yol açmaq.
Bir çalaçuxur var hər addım başı; Yerin bağrına min lağım atılmış. S.Vurğun.

2. Kanalizasiya.
3. Tunel mənasında.
…Digər tərəfdən də qatarların qaranlıq lağımlara girib-çıxmağı da yeznəmin və azarlının ovqat təlxliyini dəxi də artırırdı. C.Məmmədquluzadə.

← LAĞÇILIQ

is. Adam ələ salma, lağ etməyi sevmə; rişxəndçilik

LAĞIMATAN →

bax lağımçı. Qız gördü ki, lağımçı gəlir. Tez lağımatanın qabağına çıxıb dedi… (Nağıl)