Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində LAĞIMÇI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is.
1. Yeraltı yol qazıyan usta; lağımatan. [Qız:] Ey lağımçı, bu qalaçadan padşahın dustaqxanasına lağımı neçə günə atarsan? (Nağıl).
2. Kanalizasiya təmizləyən.
← LAĞIMATAN

bax lağımçı. Qız gördü ki, lağımçı gəlir.

LAĞIMÇILIQ →

is. Lağımçının işi, peşəsi, sənəti. Lağımçılıq eləmək.