Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində LAĞIMÇI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is.
1. Yeraltı yol qazıyan usta; lağımatan.
[Qız:] Ey lağımçı, bu qalaçadan padşahın dustaqxanasına lağımı neçə günə atarsan? (Nağıl).

2. Kanalizasiya təmizləyən.
← LAĞIMATAN

bax lağımçı. Qız gördü ki, lağımçı gəlir. Tez lağımatanın qabağına çıxıb dedi… (Nağıl)

LAĞIMÇILIQ →

is. Lağımçının işi, peşəsi, sənəti. Lağımçılıq eləmək