Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində LAĞIMÇILIQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is. Lağımçının işi, peşəsi, sənəti. Lağımçılıq eləmək.
← LAĞIMÇI

is. 1. Yeraltı yol qazıyan usta; lağımatan. [Qız:] Ey lağımçı, bu qalaçadan padşahın dustaqxanasına lağımı neçə günə atarsan? (Nağıl)

LAĞIRTI →

bax laqqırtı. …O heç gözlənmədən bu və ya digər qapını açıb girər, saatlarla min cür boş-boş əhvalatlardan danışıb lağırtı vurar