Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

LAĞIMÇILIQ

is. Lağımçının işi, peşəsi, sənəti. Lağımçılıq eləmək.
← LAĞIMÇI

is. 1. Yeraltı yol qazıyan usta; lağımatan.

LAĞIRTI →

bax laqqırtı. ..O heç gözlənmədən bu və ya digər qapını açıb girər, saatlarla min cür boş-boş əhvalatlardan danışıb lağırtı vurar. M.İbrahimov.

Həmin söz digər lüğətlərdə: