Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

LAĞIRTI

bax laqqırtı. ..O heç gözlənmədən bu və ya digər qapını açıb girər, saatlarla min cür boş-boş əhvalatlardan danışıb lağırtı vurar. M.İbrahimov.
← LAĞIMÇILIQ

is. Lağımçının işi, peşəsi, sənəti. Lağımçılıq eləmək.

LAĞ-LAĞ →

sif. və zərf 1. Boş, mənasız. _ Lağ-lağ danışmaq – boş-boş danışmaq.

Həmin söz digər lüğətlərdə: