LAĞLAĞIÇI

sif. bax lağlağı
1. Əhali Nadir ilə Zeynəbin görüşməsini bildi, .. lağlağıçı adamlar da onlara bir neçə söz qoşdular. B.Talıblı.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Author: Obastan; Publisher: Obastan