is. Çox şirin, şirəli, ətirli yay armudu növü. Armud növləri Azərbaycanda qədim zamanlardan bəri becərilir və halhazırda bir sıra .. nararmudu, abasbəyi, daşarmudu kimi yerli qiymətli armud sortları geniş becərilir. H.Qədirov.
← ABALI

is. köhn. Aba geymiş, əynində aba ola

AB(B)ASI →

is. [xüs. is.-dən] 1. Dördşahılıq (iyimiqəpiklik) metal pul.