LÉKSİKA

[yun.] Hər hansı bir dildə və ya dialektdə işlədilən sözlərin məcmusu. Azərbaycan dilinin leksikası. // Hər hansı bir yazıçının əsərinin lüğət tərkibi. Füzulinin leksikası. Vaqifin leksikası. M.F.Axundzadənin leksikası.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

LEKSİKA сущ. лексика: 1. совокупность слов какого-л. языка или диалекта, словарный состав языка. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan