LƏBBEYK

[ər.] Əslində “nə əmriniz var?”, “əmrinizə müntəzirəm”, “buyurun!” demək olub, adətən “demək” feli ilə işlənir. İndi mən tək yeddi yaşında müsəlman uşaqları gərək səhərdən axşama tək ləbbeyk deyib, susuzluqdan od tutub yana. C.Məmmədquluzadə. [Qürbət xala:] Necə haradan, səhərdən axşamacan burda ləbbeyk deyirəm, necə ola ki, bilməyəm. Mir Cəlal. [Zeynal və Veysin] dostluqları, təbiətlərinin uyğun olması, sadəcə bir-birinə ləbbeyk demələrindən ibarət deyildi. Ə.Əbülhəsən.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

LƏBBEYK устар. в сочет. ləbbeyk demək говорить: слушаюсь!, готов к вашим услугам! ətraflı

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

LƏBBEYK ə. çağırışa «bəli!», «hazıram!», «buyurun!» mənasında cavab; əmr sizindir, hazıram. ətraflı

Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

LƏBBEYK Ərəbcədir, mənası “bəli-bəli” (baş üstə) deməkdir. Bizdə son samit ixtisara düşüb. (Bəşir Əhmədov. E ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan