Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində LUMU sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

dan. bax limon.
Qazı Məşədi ilə xudahafiz edib dedi: – Məşədi, lumu, mürəbbə, əlbəttə, yadından çıxmasın. C.Məmmədquluzadə.
Rəşid müəllim lumusu əzilmiş stəkanının son qalığını da içib ayağa qalxdı. S.Rəhimov.

← LUİDOR

is. [fr.] Fransada qızıl sikkə (6-7 qramlıq təmiz qızıl)

LUMULU →

bax limonlu. Hətta namaz vaxtı da mömin müsəlmanın fikri və zikri dolu olar iskəncəbi ilə, lumulu çay ilə