Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində LUMULU sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax limonlu.
Hətta namaz vaxtı da mömin müsəlmanın fikri və zikri dolu olar iskəncəbi ilə, lumulu çay ilə. C.Məmmədquluzadə.
Zəki … özü şam edib lumulu çay içdi. M.Süleymanov.

← LUMU

dan. bax limon. Qazı Məşədi ilə xudahafiz edib dedi: – Məşədi, lumu, mürəbbə, əlbəttə, yadından çıxmasın

LUNATİK →

[rus.] Lunatizmi olan adam