LUNOXOD

is. [rus.] Ay səthində tədqiqatlar aparmaq üçün xüsusi aparat.