Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində LUNOMOBİL sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[ rus. ] Ayda avtomatik surətdə elmi tədqiqat işləri aparmaq və məlumatları Yerə vermək məqsədilə tarixdə ilk dəfə 1970-ci ildə Sovet İttifaqı tərəfindən raket vasitəsilə Ay səthinə endirilən özüyeriyən maşın. Lunomobillə ikitərəfli rabitə yaradılmışdır.
← LUNOXOD

is. [rus.] Ay səthində tədqiqatlar aparmaq üçün xüsusi aparat

LÚPA →

[fr.] Çərçivəsi olan böyüdücü optik cihaz; zərrəbin. İsa dayı lupanı Səməndərin üz-gözündə dolandırdı