LÜLƏLƏNMƏK


1. qayıd. Lülə şəklinə düşmək, burulub lülə halına gəlmək, lülə olmaq. Həmişəyev .. dərindən nəfəs alıb dikələn kimi layihə öz-özünə bükülüb lülələndi.. B.Bayramov.
2. məch. Lülə şəklinə salınmaq, lülə halına gətirilmək. Qarabağ vəziri .. irəli çıxdı, lülələnib şal qurşağına qoyulmuş tirmə kağızı açdı.. Çəmənzəminli.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

LÜLƏLƏNMƏK глаг. 1. сворачиваться, свернуться в трубку 2. сворачиваться, быть свёрнутым в трубку кем-л. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan