MAAF

is. [ər.] köhn. Hər cür vergi və mükəlləfiyyətdən azad olan kəndli.