MAARİFÇİ

is.
1. Xalq arasında maarifi, mədəniyyəti, bilikləri yayan, xalqı savadlaşdıran.
2. tar. XVII-XVIII əsrlərdə Qərbi Avropada və XVIII-XIX əsrlərdə Rusiyada maarifçilik cərəyanı nümayəndəsi. Fransız maarifçiləri. Rus maarifçiləri.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

MAARİFÇİ просвещенец, просветитель ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

MAARİFÇİ I сущ. 1. просветитель, просветительница: 1) лицо, которое распространяет знания, просвещение 2) представитель просвещения, просветительства. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan