MAARİFÇİLİK

is.
1. Maarifi yayma, maarif tərəfdarı olma; maarifpərvərlik. “Bahadır və Sona” kimi lirik bir əsərdə də ədib öz maarifçilik fikirlərini davam etdirir. M.Arif.
2. tar. XVII-XVIII əsrlərdə Qərbi Avropada və XVIII-XIX əsrlərdə Rusiyada feodalizmi tənqid edən və xalqın maariflənməsinə tərəfdar olan mütərəqqi ideya hərəkatı. Maarifçilik ideyası.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

MAARİFÇİLİK I сущ. просветительство: 1. деятельность просветителя 2. истор. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan